Charlotte Sundberg Publisert den 2013-03-04

HiST trenger ekstra bevilgninger til tre midlertidige stillinger for å utvikle og planlegge den foreslåtte arkivutdanningen, skriver HiST i et brev til Kunnskapsdeparte-mentet.
– Vi trenger flere personer til å jobbe med prosjektet, sier rektor Trond Michael Andersen ved HiST.
Høgskolen ønsker å opprette de midlertidige stillingene fra høsten av.

Digital informasjon
HiST ble spurt om mulighetene for en arkivutdanning ved høgskolen etter at det ble besluttet at Norsk helsearkiv skal etableres på Tynset. HiST er i gang med å utrede det faglige innholdet for et slikt studium.
– Vi jobber med detaljene rundt det faglige innholdet, forteller rektoren. I brevet til Kunnskapsdepartementet legges det vekt på at studiet bør være rettet mot digital langtidslagring av informasjon.
– I fremtiden vil det være et stort behov for å arkivere data. Da trengs det kunnskap om hvordan digital kunnskap lagres og hvordan den kan settes sammen. Dette vil være et fremtidsrettet studium, sier Andersen.

Usikkert om penger
Det nye studiet er planlagt å ha oppstart i 2014. HiST fortsetter utredningen frem til juni. Da skal saken opp for Høgskolestyret.
Om studiet blir opprettet er avhengig av bevilgninger fra staten. – Kunnskapsdepartementet må bestemme om det blir penger. Det er fortsatt usikkert om det bevilges penger til studiet, sier Andersen.

Trenger kompetanse
Det er avgjørende for HiST at det settes av penger for at de skal kunne gå videre med planene om å opprette en arkivutdanning.
– Behovet for kompetanse innenfor arkivfag på Tynset kan hjelpe til at dette studiet blir mer synlig, sier Andersen. Det antas at arkivet på Tynset skal bemannes av folk fra lokalmiljøet og regionen. Planen er at folk i regionen kan gjennomføre studiet som et fjernstudium, men at det skal etableres et fagmiljø på HiST.
I starten er det sannsynlig at studiet vil ha 16 studieplasser, men at det blir økt til 40 studieplasser for at fagmiljøet skal bli best mulig.

Tips en venn om denne saken

Kommenter

Kommentarer fra leserne
Siste kommenterte saker
Aktuelt