Arkivene og lokaler ellers på Dora tenkes brukt til praksis og undervisning om det kommer i gang arkivutdanning ved HiST. (Ill.foto: Høgskoleavisa)
Charlotte Sundberg Publisert den 2012-12-13

– Vi har konkludert med at det vil være fornuftig å gå videre med planene, og undersøker nå om en ny utdanning vil være faglig og økonomisk bærekraftig, sier rektor Trond Michael Andersen ved HiST.
Hvis arkivutdanningen, som er en bachelorgrad, blir opprettet, vil den sannsynligvis være forankret i samfunnsseksjonen og IT og formelt ligge under Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. Det nye studiet vil ha oppstart i 2014.

– Leverandør av kompetanse
Studiet ble foreslått opprettet da det ble kjent at et nytt Norsk helsearkiv skal opprettes på Tynset. Det er derfor nødvendig med kompetanseheving lokalt.
– HiST ble kontaktet med spørsmål om det kunne være interessant å være leverandør av kompetanse, sier Andersen, som forteller at det er få slike utdanninger nord for Oslo.

Trenger bevilgninger
Det neste steget for HiST er å gjennomgå den faglige og økonomiske plattformen for en arkivutdanning. For å gjennomføre planene er høgskolen avhengig av bevilgninger fra Staten.
– For at utdanningen skal opprettes er vi avhengig av bevilgninger på neste års statsbudsjett, sier Andersen.
Praksis på ulike arkiv vil være en sentral del av utdanningen og HiST ser for seg et tett miljø på utdanningen.
– Det er usikkert hvor dyrt et slikt studium kommer til å være, men man ser for seg at det vil være tett kontakt mellom studenter og forelesere, sier Andersen, som understreker at HiST er avhengig av at studiet skal være økonomisk bærekraftig.
Det er foreslått en høy kostnadskategori for at det skal være små forhold på studiene, men dette er avhengig av bevilgninger fra Staten.

Krever flere arbeidsplasser
Et nytt studium vil også kreve en oppbemanning ved HiST.
– På en ny arkivutdanning ser man for seg at man må oppbemanne med 3–4 personer som har et hovedansvar for utdanningen og i tillegg leie inn forelesere fra fagmiljøene, sier Andersen.
– Hvor vil utdanningen eventuelt bli lokalisert?
– Kalvskinnet er mest sannsynlig som hovedcampus, mens Dora kan bli brukt til praksis og undervisning, sier rektor.

Trenger plasser for etterutdanning
Andersen forteller at studiet vil være en bachelorutdanning, og at HiST må etablere muligheter for etter- og videreutdanning.
– Jeg vet ikke per dato om 30–40 studieplasser er tilstrekkelig. Dette er avhengig av finansieringskategori, i tillegg kommer plasser til etter og videreutdanning.
HiST fortsetter arbeidet med å utrede hvor mange studieplasser som trengs. Dette skal være klart til midten av januar.

Arkivere data
Direktøren for Norsk helsearkiv, Tom Kolvig, var den som kontaktet HiST om mulighetene for en ny utdanning. Han forteller at arkiveringen av digital informasjon bør være en sentral del av studiet.
– Det er en utfordring å arkivere data for evigheten. Dette er noe Norsk helsearkiv trenger kompetanse på, sier Kolvig.
Hvordan man forvalter et arkiv vil også være en viktig del av en bachelorutdanning. Behovet for arkivkompetanse oppsto når staten tok over sykehusene og dermed også må forvalte store mengder data fra journaler. Det ble dermed bestemt at et nytt Norsk helsearkiv skal bygges på Tynset.

Særlige oppstartsmidler
Kolvig jobber med å få særskilte oppstartsmidler fra staten til studiet på bakgrunn av at staten skal bygge et nytt arkiv på Tynset, som de trenger kompetanse til.
– Vi håper at vi skal kunne få særskilte oppstartsmidler. Etter en oppstartsperiode vil studiet bli finansiert på vanlig måte, forteller Kolvig.

Fjernundervisning på Tynset
For Norsk helsearkiv er det viktig at studiet også bidrar til kompetanseheving lokalt på Tynset.
– Vi ønsker en kompetanseutvikling lokalt på Tynset og kommunene rundt. Vi ser for oss en campus i Trondheim med campusstudenter og en del studenter på Tynset som tar studiet som fjernundervisning, sier Kolvig, som forteller at de har mer enn 220 folk som er interessert lokalt.
Styret i HiST vil behandle saken om det blir en ny arkivutdanning før sommeren neste år.

Tips en venn om denne saken

Kommenter

Kommentarer fra leserne
Siste kommenterte saker
Aktuelt